Utbildningar

Utbildningspaket


Den övergripande avtalsförvaltningen har tagit fram tre utbildningspaket. Utbildningspaketen riktar sig till:

• Chefer i hälso- och sjukvården
• Regionala avtalsansvariga
• Avropsenheter

Inför avtalsstart har regionernas avtalsansvariga och avropsenheter genomfört utbildningen. Utbildning till regionernas chefer ombesörjer regionerna själva med hjälp av utbildningspaketet.
 
Övergripande avtalsförvaltning håller repetitionsutbildning en gång i månaden för målgruppen Behöriga beställare/Avropsenheter. Om du är intresserad av att delta, vänligen kontakta avtalsansvarig i din region.

Länkar till utbildningspaketen

Utbildning för avropsenheter

Utbildning för chefer avropande enhet

Utbildning för regionala avtalsansvariga

 

Kontaktpersoner för utbildningarna: