Statistik

Samtliga leverantörer ska enligt avtal redovisa statistik kvartalsvis. På denna sida hittar du information om när statistiken senast ska vara övergripande avtalsförvaltare tillhanda samt statistikmallen som ska användas.

Statistikredovisningen ska vara övergripande avtalsförvaltare tillhanda senast första helgfria fredagen i:

• maj (för statistik avseende första kvartalet)
• september (för statistik avseende andra kvartalet)
• november (för statistik avseende tredje kvartalet)
• februari (för statistik avseende fjärde kvartalet)

Statistiken skickas till: statistik.nationellhyrbemanning@vgregion.se 

Statistikmall

Statistikmall nationellt hyrbemanningsavtal 240626 (Excel-fil)

• Statistikmallen skickas in i originalformat, det vill säga som Excel-fil.
• Företagets namn och organisationsnummer (gulmarkerade fält) är obligatoriska uppgifter
• Ej korrekt ifylld rapport kommer att skickas tillbaka för komplettering