Frågor och svar

Den övergripande avtalsförvaltningsgruppen har mottagit och besvarat ett flertal frågor enligt bilaga. Detta är en första version av frågor och svar, den kommer uppdateras allt eftersom nya frågor uppkommer.