Om Trygg start

Trygg start är ett koncept för aktivitetsarrangörer som vill skapa en enklare och tryggare väg till ett rörligare liv. Konceptet grundar sig i samlad erfarenhet, kunskap och forskning om inkludering. Målet är att fler ska kunna hitta sitt sammanhang i fysisk aktivitet och med det öka sin livskvalitet och hälsa, och hela samhällets hållbarhet.

Vi som ligger bakom Trygg start heter Centrum för fysisk aktivitet. Genom åren har vi mött många personer som är långt ifrån rörelse och träning, som inte känner sig trygga i sin kropp och i rörelse, där några befinner sig i ett motoriskt utanförskap och inte deltar i några rörelseaktiviteter. Vi säger att man är “rörelseovan”. Vi har samlat på insikter om utmaningar den rörelseovane kan möta, men också sett hur ibland enkla åtgärder kan leda till nya lösningar. Detta har vi sammanställt här på hemsidan för Trygg start.

När ni som aktivitetsarrangör gått igenom olika steg på hemsidan blir Trygg start-certifieringen ert kvitto och den rörelseovanes nyckel till aktivare liv. Trygg start-aktörer peppar och hjälper varann till fortsatta stordåd i ett nätverk. Vi sprider nya kunskaper, delar erfarenheter och inspirerar varandra!

Du som letar efter en trygg start i rörelse kan kika på www.vgregion.se/rorelseguiden. Där lyfts aktivitetsarrangörer som Trygg start-certifierat sig, men även annan aktivitet som man till exempel kan göra på egen hand. Rörelseguiden används även av medarbetare inom exempelvis hälso- och sjukvård och kommun som vill lotsa personer till trygga och bra aktiviteter.

Trygg start - ett sätt att möta en samhällsutmaning!

Ordlista

Här kan du läsa mer om ord och begrepp kopplade till Trygg start och gruppen rörelseovana.