Miljö i VGR

Foto:Mareen Fischer, Folio
Foto:Mareen Fischer, Folio

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. Målen i miljöplan 2017-2020 gäller för alla VGR:s egna verksamheter.

Intern miljöplan 2017-2020

Västra Götalandsregionen är med fler än 53.000 anställda en av de största arbetsgivarna i Sverige. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön. Vi ska ha ett ambitiöst miljöarbete i våra verksamheter. Målen i vår interna miljöplan gäller för alla verksamheter.  De handlar om låg klimatpåverkan, mindre miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning.

Miljöplan 2017-2020

Så jobbar VGR

För en effektiv styrning mot miljömålen krävs ett tydligt ledarskap och ett systematiskt förbättringsarbete. En stor del av VGR:s miljöpåverkan sker genom konsumtion av varor och tjänster. Även finansiella placeringar spelar en viktig roll.

Läs mer om arbetssätt och styrning. 

Miljöuppdrag för utveckling i Västra Götaland  

Västra Götalandsregionen ska också driva regional miljöutveckling genom initiativ och stöd för olika insatser och projekt tillsammans med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland. Det ska bidra till en hållbar utveckling globalt som också främjar Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 10:17