Avfallsanläggning

Illustration över avfallssystemet på nya Axevalla hästcentrum

 

På anläggningen finns en separerande avfallsanläggning. I två av containrarna förvaras gödsel fritt från grus och sand som går till biogas på Naturbruksskolan Sötåsen. I tre andra containrar sorteras plast, nät och gödsel som innehåller grus och sand. Den sistnämnda går till Naturbruksskolan Uddetorp för att spridas som fast gödsel på åkrarna.