Boxstallet

Översikt över boxstallet på nya Axevalla hästcentrum

 

I boxstallet har alla boxar en bred ätfront och en utgödslingslucka i varje box främjar ergonomi i arbetet. I stallet finns ett kafé och grupprum med bra utblick över området och två hovslagarplatser, varav en är anpassad för varmskoning med extra ventilation.

Boxstallet kan delas in i två separata smittskyddszoner. Till boxstallet finns rasthagar för samtliga 32 hästar belägna på de gröna områdena i översiktsbilden.