Foderkök och foderbord

Översiktsbild över foderbordet på nya Axevalla hästcentrum

 

På anläggningen finns ett foderkök för tillblandning av upp till sex olika sorters grovfoderbaserade foderstater, alla anpassade för att främja långa ättider. Foderstaterna är individanpassade till varje lösdriftsgrupp via foderbordet samt till varje box i stallet. Fodret transporteras ut med en foderrobot som enkelt kan programmeras av personal. Robotens syfte är att spara arbetstid – hästarna kan utfodras ett antal gånger per dag utan att personal behöver vara inblandade.

I skrapgångarna på var sin sida om foderbordet går även två utgödslingsrobotar som tar med sig gödsel ut till utgödslingen.