Fosforfällor

Illustration över fosforfällorna på nya Axevalla hästcentrum

 

Fosforfällorna är ihopkopplade med dräneringen från lösdrifter och de grunda diken som finns runt lösdrifterna. Båda sväljer stora regnmängder. I dammarna stannar vattnet upp och tas upp av växter och dammusslor för att minska innehåller av fosfor innan det når ut i vattendrag och havet.