Lösdrifterna

  • Översiktsillustration över lösdriften på nya Axevalla hästcentrum
    1 av 2
  • Illustration med röda byggnader, staket och hästar
    2 av 2
  • Översiktsillustration över lösdriften på nya Axevalla hästcentrum
  • Illustration med röda byggnader, staket och hästar

Grindarna in till lösdrifterna är körbara, så driftspersonalen slipper gå ur fordonet vid skötsel av anläggningen. Hagarna består av olika sorters grus för bra dränering och även runda zoner med natursand för hästarna att sandbada i. Hagarnas gröna zoner erbjuder skugga för djuren och bidrar till biologisk mångfald i området. Dessa zoner består av olika typer av växtmaterial för att gynna artrikedomen.

Vattenkopparna är placerade en bra bit från foderbordet för att hästarna ska uppmuntras till rörelse.

Hagarna är uppdelade med en avgränsande gång för att undvika kontaktsmitta och runt lösdriften finns en skrittslinga för att hästarna ska vara separerade från trafik.