Utbildningsstallet

Översikt över utbildningsstallet på nya Axevalla hästcentrum

 

I utbildningsstallet finns skötselplatser som kan göras om till boxar vid eventuell smitta. Här återfinns även tvättboxar och solarium för hästar. Hela stallet kan vid behov delas in i två separata smittskyddszoner.

I anslutning till utbildningsstallet finns grovklassrum där lektioner i bland annat biologi, kemi och fysik hålls. Här finns även könsneutrala omklädningsrum och hygiensluss mellan stall och huvudbyggnad.

Utanför utbildningsstallet mot korallerna finns ett skrittband för hästar som behöver extra rörelse eller rehabilitering.