Bli elev

Vad roligt att du är intresserad av att söka till oss! Här kan du följa antagningsprocessen.

Illustration över antagninsprocessen
  1. I december sänds ditt höstterminsbetyg till antagningskansliet i din hemkommun. Du behöver inte göra någonting. 
  2. Du söker via din hemkommuns webbaserade antagningssystem. Kontakta SYV på din skola för att få inloggningsuppgifter och ytterligare information.
  3. I februari får du ett brev i din brevlåda med inloggningsuppgifter till vårt antagnings-system Dexter. Här loggar du in för att kunna följa hanteringen av din ansökan, få det preliminära och slutliga beskedet samt kunna svara på ett eventuellt erbjudande om plats. Brevet skickas till din folkbokföringsadress. Saknar du dina loggningsuppgifter behöver du snarast kontakta oss naturbrukskansliet@vgregion.se
  4. I mitten av april kan du i Dexter se om du blivit preliminärt antagen, utifrån dina höstterminsbetyg. 
  5. Om du vill ändra dina val är det möjligt att göra den från den 15 april och cirka en månad framåt. Vid frågor kontakta din SYV. 
  6. I juni sänds ditt slutbetyg till antagningskansliet i din hemkommun. Du behöver inte göra någonting. 
  7. I slutet av juni loggar du in på Dexter för att se ditt slutliga antagningsbesked. Har du blivit erbjuden en plats måste du svara ja eller nej senast onsdagen 10 juli. 
    Viktigt - när du svarat ja ska du även gå till vår välkomstsida där du ansöker om internat och får viktig information om skolstarten. 
  8. Har du fått besked om att du står som reserv på en utbildning, pågår reservantagningen från mitten av augusti - mitten av september. Vi kontaktar dig om du blir erbjuden en reservplats.

Behörighet

Här kan du läsa mer om behörighet och ansökningskoder

Frågor och svar om antagningen

Jag har inte fått ett antagningsbesked

Du hittar information om din antagning på Dexter. Har du glömt ditt lösenord kan du under fliken Kontohantering beställa ett nytt. 

Upplästa betyg från grundskolan – när får jag ett nytt besked om antagning?

Sista dag att komplettera med upplästa betyg är 9 augusti 2024. Kompletterande antagning görs under vecka 33.

Yrkesintroduktion – när får jag besked om antagning?

Den första antagningsomgången sker eventuellt under vecka 26, en kompletterande antagning görs under vecka 33.

När är sista dag att svara på erbjuden plats?

Svara ja eller nej senast 10 juli via Dexter. Har du missat att svara på erbjuden plats, kontakta naturbrukskansliet@vgregion.se

Jag förstår inte vilket av svarsalternativen jag ska välja.

JA, men vill stå kvar som reserv – används om du tackar ja till ett lägre val, men vill kvarstå som reserv till ett högre val hos naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen som du också är behörig till.
JA, ej intresserad av andra val – används om du tackar ja till erbjuden plats och inte är intresserade av andra eventuella val hos naturbruksskolorna i Västra Götaland. Påverkar inte eventuella val till andra skolor.
NEJ, men vill stå kvar som reserv – används om du tackar nej till erbjuden plats men vill stå kvar som reserv till eventuellt annat val hos naturbruksskolorna i Västra Götaland.
NEJ, vill inte stå kvar som reserv – används om du inte är intresserad av erbjuden plats och inte heller något annat val hos naturbruksskolorna i Västra Götaland.

Sammanfattningsvis berör ditt svar endast de val som finns hos naturbruksskolorna i Västra Götaland, val till andra skolor påverkas inte oavsett vilket svarsalternativ du väljer.

Jag vill göra ett sent omval till någon av naturbruksskolorna – hur gör jag?

Kontakta antagningskansliet i din hemkommun, de hjälper dig med sena omval och förmedlar sedan informationen till oss.
utbildning@skaraborg.se
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se
antagning@fyrbodal.se
gymnasieantagningen@boras.se

Jag är inte behörig till något av de val jag sökt – vad gör jag då?

Samma rutiner som vid sent omval och komplettera med nytt val som du har behörighet för.

När väljer jag min yrkesutgång?

Valet görs under första året. 


Anneli Ekh

Samordnare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Kathrin Strand

Utbildningssekreterare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Marina Staav

Utbildningssekreterare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Sara Annala

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer