Odling, skötsel och anläggning

Elev plockar tomater i växthus

Är du intresserad av växter och nyfiken på odling?

I utgången Odling, skötsel och anläggning lär du dig att odla i växthus och på friland på ett hållbart sätt. Allt från grönsaker, frukt och bär till perenner och sommarblommor. Du skördar och förädlar grönsaker till skolans restaurang och lär dig köra moderna maskiner med avancerad utrustning. Genom skötsel och utveckling av skolans parkområde lär du dig att beskära träd, lägga marksten, designa, anlägga och sköta trädgårdar.

Exempel på maskiner du får använda under utbildningen:

  • Lastmaskin
  • Kompaktlastare
  • Traktorer
  • Terrängfordon
  • Redskapsbärare för precisionsodling
  • Gräsklippare
  • Grästrimmer

I odlingskurserna får du lära dig att odla både i växthus och på friland. I växthusen odlas prydnadsväxter av olika slag samt grönsaker, till exempel gurka och tomat. På friland odlas grönsaker, frukt och bär, men även träd och buskar.

Du får kunskap om växtsjukdomar och skadedjur samt hur man bekämpar och förebygger dessa på ett hållbart sätt. Du lär dig om olika jordtyper, bevattningstekniker och gödslingsmetoder som finns. Du beskär träd, buskar och häckar.

Du får lära dig om hur du skapar olika miljöer inom trädgård och park, funktionellt och estetiskt. Vi tittar på trädgårdens historia och hur man anlägger gångar och andra hårdgjorda ytor. Du får använda mätinstrument och olika redskap för anläggning.

När du gör din APL (arbetsplatsförlagt lärande) så kan du rikta den mot det område inom trädgård som du är mest intresserad av.

Efter utbildningen kan du arbeta med grönsaksodling, i en handelsträdgård, på en plantskola eller med skötsel i parkmiljö.

Utbildningen ger dig goda grundkunskaper för vidare studier till exempelvis landskapsingenjör, landskapsarkitekt, arborist, trädgårdsingenjör eller hortonom.

Ansökningskoder:
NBTRA-SÖ, Naturbruksprogrammet – inriktning trädgård
IMVNB-SÖ, Introduktionsprogrammet – programinriktat val
IMYNB-SÖ, Introduktionsprogrammet – yrkesintroduktion

Här finner du mer information om vilken kod du ska välja