Skola för hållbar utveckling

En Skola för hållbar utveckling arbetar utifrån ett helhetsgrepp kring frågor som rör lärande för hållbar utveckling. Det handlar exempelvis om att integrera och utveckla förståelse för de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven av hållbar utveckling i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och verka för att de utvecklar handlingskompetens så att de kan främja en hållbar utveckling.

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande

Utvecklingsarbetet utifrån utmärkelsen skola för hållbar utveckling innebär att ytterligare implementera Agenda 2030, hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i verksamheten.