Frågor & Svar

Här kan du få svar på några vanliga frågor vi får om Tanke & Hälsa.

Vad är psykisk hälsa?
Psykisk hälsa har att göra med hur du känner dig, och hur dina tankar, känslor och beteenden samspelar med din omgivning. Precis som med fysisk hälsa går det att stärka den psykiska hälsan genom att lära sig hur tankar och känslor fungerar och hur du kan göra för att hantera dem på ett bra sätt.

De flesta av oss kommer att må dåligt någon gång i livet, eftersom vi alla stöter på påfrestningar och händelser som är svåra att hantera. Om du vill läsa mer om psykisk hälsa, självkänsla, eller om hur du kan få hjälp att hantera svåra känslor, gå in på UMO.

Hur anmäler jag mig till kursen?
Skicka en intresseanmälan här på hemsidan eller så talar du eller dina vårdnadshavare med din skolsköterska.

Vem kan gå kursen?
Ungdomar som går i årskurs 8 kan gå kursen. Just nu finns kursen på Orust, Tjörn, i Uddevalla, Lysekil och Stenungsund.

Kostar det något?
Nej, kursen är gratis! Det ingår fika.

Hur går kursen till?
Kursen är 12 tillfällen och varje tillfälle inleds med fika, därefter kommer du få lära dig om olika saker som påverkar ditt mående och diskutera samt göra övningar själv och i grupp.

Vem får reda på vad vi pratar om på kursen?
Både personalen som leder kursen och ungdomarna som deltar har tystnadsplikt. Det innebär att det ni talar om på kursen stannar i rummet. Varken ungdomarna som är med och går kursen eller de som leder kursen får berätta för andra om vad deltagarna säger under kursen. Det är för att det ska kännas tryggt och säkert att dela med sig av sina tankar och erfarenheter under kursens gång. 

Får mina föräldrar/vårdnadshavare veta vad jag säger?
Nej. Undantaget är om det skulle framkomma i samtalen att en deltagare har tankar eller planer på att skada sig själv eller på att ta sitt liv. Då är kursledaren skyldig att informerar deltagarens föräldrar.

Måste jag berätta jobbiga saker om mig själv? 
Du väljer själv hur mycket eller lite du berättar om dig själv. Kursen brukar ge mer både för dig och för de andra som deltar om du vågar vara öppen med saker som händer i ditt liv och hur det påverkar dig, och hur dina tankar, känslor och beteenden ser ut. 

Vad har jag för nytta av kursen om jag mår ganska bra?
De flesta människor mår ganska bra men kan ha situationer, tankar eller känslor som vi inte vet hur vi skall hantera. Mår du ganska bra kan du ändå lära dig hur du skall hantera situationer som du mår sämre i.

Var någonstans är kursen?
Kursen hålls på din skola eller digitalt och då kan du sitta där det passar dig.

Kan jag gå kursen digitalt?
Ja, kursen går då till på ungefär samma sätt fast ni ses i ett digitalt rum.

Måste jag ha kameran på om jag går en digital kurs?
Det brukar vara lättare att prata med varandra när vi har ett ansikte på den vi pratar med. Det ska kännas tryggt för alla deltagare att se vilka som är med i det digitala rummet och som lyssnar på vad de säger. Har du kameran avstängd går det inte att se vem som är med. 

Måste jag träffa en psykolog inför kursen?
Ja, samtalet med psykologen är till för att se om kursen passar för dig. 

Vad händer om jag inte tycker om kursen?
Känner du inte du inte trivs med kursen får du gärna säga till kursledaren eller någon annan ansvarig. Vi vill såklart försöka rätta till det du inte trivs med om det går, men kursen är frivillig och du får avsluta ditt deltagande när du vill.