Om kursen

Tanke & Hälsa är en kurs riktad till dig som är mellan 13 och 15 år och som känner dig ledsen, orolig eller stressad.  Kursen kan hjälpa dig att bättre förstå dina tankar, känslor och handlingar, och hur du kan påverka dem för att må bra. Kursen består av 12 tillfällen, där en liten grupp ungdomar (mellan 4-8 stycken) träffas tillsammans med en eller ett par kursledare. Att kunna påverka hur du mår är en superkraft du kommer att ha med dig i resten av ditt liv!

Alla som går kursen får en bok som är indelad i tolv lektioner. Lektionerna handlar om hur känslor, tankar, och beteenden samspelar på olika sätt och hur du kan påverka dem. De innehåller också övningar där kursdeltagarna själva ska reflektera över exempel i boken, och över hur de själva tänker, känner och beter sig. 

Ett exempel från lektion 1 är att olika människor upplever samma situation på helt olika sätt, beroende på hur de ser på sig själva och sin egen förmåga att klara av saker.

På lektion 2 lär vi oss om hur negativa känslor skapar negativa tankar, och hur vi kan påverka dessa tankar och känslor genom att vara medvetna om våra beteenden. En människa har nästan ett oändligt antal olika möjligheter att reagera på saker som händer. Om du blir medveten om hur tankar känslor och beteenden hänger ihop har du möjlighet att påverka hur du reagerar. Då kan du lättare välja tankar och beteenden som ger dig känslor du vill ha och mår bra av! 

På lektionerna i mitten av kursen lär vi oss att mäta hur vi mår av olika aktiviteter. Vi lär oss uppmärksamma vad som gör att vi mår bra, och tränar på att slappna av. Att medvetet kunna slappna av i stressiga situationer är något vi alla har nytta av! Det kan jämföras med att sätta datorn i viloläge när den blir för varm och fläkten går på högvarv. Då är det bäst att stänga ner en liten stund och låta saker falla på plats! 

I senare delar av kursen lär vi oss att vi ofta tänker tankar som vi tror är sanna, fast de egentligen inte alls är det. Dessa kallas tankefällor och förvrängda tankar. Sådana tankar drabbar oftare personer som mår dåligt. Vi får lära oss om självuppfattning, och hur vår självuppfattning färgar av sig på vad vi tänker om situationer vi hamnar i. 

Mot slutet av kursen lär vi oss om kommunikation, om hur vi kommunicerar saker på flera olika sätt, och om konsten att lyssna. Vi får också formulera långsiktiga mål. Vi tränar på att identifiera saker som hindrar oss från att nå våra mål, och hur dessa hinder kan övervinnas. 

Till varje lektion fyller deltagarna i en måendedagbok för att kunna följa hur de mår under de veckor kursen pågår. 

Efter genomgången kurs har vi lärt oss om hur tankar, känslor, och beteenden hänger ihop och fått flera verktyg för att själva kan påverka hur vi mår. Kort sagt, kursen är ett sätt att styrketräna de mentala muskler som gör att vi mår bra och kan hantera livets utmaningar!