Dataskyddsombud

Varje myndighet (nämnd och styrelse) i Västra Götalandsregionen är personuppgiftsansvarig (PUA) och ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom deras verksamhet. Personuppgiftsansvarig utser dataskyddsombud.

Om du har frågor kring personuppgiftshantering ska du vända dig till den verksamhet som hanterar dina uppgifter. Om du har synpunkter på en verksamhets hantering av personuppgifter eller vill få råd om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandlingen ska du vända dig till dataskyddsombudet för den verksamheten.

Den 1 april 2023 inrättades en central funktion för dataskyddsombud på Enhet Juridik på Koncernkontoret. Denna nya centrala funktion omfattar alla myndigheter i Västra Götalandsregionens. (Bolagen omfattas inte i den centrala funktionens för dataskyddsombud ansvar).  

Ett dataskyddsombud ska till exempel:

 • Övervaka personuppgiftsansvarigs efterlevnad av:
  • dataskyddsförordningen
  • annan relevant lagstiftning
  • organisationens dataskyddsstrategi och andra interna styrdokument.
 • Informera och ge råd till personuppgiftsansvarig, både de förtroendevalda och anställda som hanterar personuppgifter.
 • Ge råd och om möjligt delta vid konsekvensbedömningar.
 • Samverka med andra organisationers dataskyddsombud vid behov.
 • Ta emot och besvara frågor från registrerade om deras rättigheter och hur dessa kan tillämpas.
 • Vara personuppgiftsansvarigs kontaktperson för Integrationsskyddsmyndigheten (IMY).
 • Delta vid förhandssamråd med IMY.

Här hittar du kontaktuppgifter till dataskyddsombud inom Västra Götalandsregionen. Om du inte hittar verksamheten du söker i listan kan du vända dig till deras myndighetsbrevlåda.

Myndighetsbrevlådor 

Behandling av personuppgifter i VGR

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Styrelsen för tandvård
folktandvarden.dso@vgregion.se

Närhälsan
narhalsan.dataskyddsombud@vgregion.se

NU-sjukvården
nu.dso@vgregion.se

Regionhälsan
regionhalsan.dataskyddsombud@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sahlgrenska.universitetssjukhuset.dso@vgregion.se

Skaraborgs Sjukhus
skas.dso@vgregion.se

Styrelsen för Sjukhusen i Väster 
Sjukhusenivast.dso@vgregion.se

Södra Älvsborgs Sjukhus
sas@vgregion.se

Turistrådet Västsverige
gdpr@vastsverige.com 

För följande verksamheter är det koncernkontoret.dso@vgregion.se som du mejlar till.

 • Koncernkontoret
 • Regionstyrelsen
 • Styrelsen för Kulturutveckling
 • Kulturnämnden
 • Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
 • Revisorskollegiet
 • Styrelsen för Botaniska trädgården
 • Styrelsen för habilitering och hälsa
 • Styrelsen för hälsan och stressmedicin
 • Östra patientnämnden
 • Norra patientnämnden
 • Patientnämnden Göteborg
 • Södra patientnämnden
 • Västra Patientnämnden
 • Folkhögskolestyrelsen
 • Styrelsen för Naturbruk
 • Delregional nämnd Göteborg
 • Delregional nämnd norra
 • Delregional nämnd södra
 • Delregional nämnd västra
 • Delregional nämnd östra
 • Miljö- och regionutvecklingsnämnden
 • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Strategiska hälso-och sjukvårdsnämnden
 • Styrelsen för fastighet, stöd och service
 • Styrelsen för logistik