Om Tanke & Hälsa

Tanke & Hälsa är ett tvåårigt samarbetsprojekt finansierat av sociala investeringsmedel inom Västra Götalandsregionen och är en del av regionala barnuppdraget och kraftsamling fullföljda studier. Ambitionen är att, om projektet faller väl ut, arbeta för en fortsatt implementering av programmet som en preventiv insats mot psykisk ohälsa för de ungdomar som behöver det som bäst.

Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av miljö- och regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Regionala Barnuppdraget – ett utvecklingsarbete för barn och ungas hälso- och sjukvård

Vården ska se till alla barn- och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling. Men inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns ojämlikheter och brister. Sedan 2019 pågår, inom omställningen av hälso- och sjukvården, ett utvecklingsarbete för barn och ungas hälso- och sjukvård. Ett arbete som genomsyras av ett systematiskt barnrättsperspektiv där syftet är att skapa en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga.

Kontaktuppgifter

Du når oss i projektledningen på tanke.och.halsa@vgregion.se

Pia Augustsson

Projektledare

Telefonnummer

Mobil: 0700-852860

Gudny Sveinsdottir

Projektägare

Carl Wikberg

Forskningsledare

Telefonnummer

Mobil: 0703-821660

Alva Stråge

Projektadministratör

Telefonnummer

Mobil: 0735-559092

Christoffer Drougge

Psykolog,leg.

Telefonnummer

Mobil: 0739-264026

Samverkansparter

Cecilia Bensköld

Lysekils kommun, Gullmarsskolan, Leg. psykolog

Helena Björkman

Närhälsan Lysekil vårdcentral, Leg. psykolog

Magnus Hjorth

Orust kommun Henåns skola, Skolpsykolog

Anna Orvefors

Tjörns kommun, Avdelningschef Resurscentrum

Ann-Sofie Lekander

Närhälsan Tjörn vårdcentral, Vårdcentralchef

Ann Simonsen

Stenungsund kommun Stora Högaskolan, Rektor

Ann Sundström

Närhälsan Stenungsund vårdcentral, Vårdcentralchef

Susann Magnusson

Uddevalla kommun, Medicinskt ledningsansvarig elevhälsan

Katharina Garcia Blüme

Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Vårdcentralchef