Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Närstående

Bipolär sjukdom påverkar både den drabbade och närstående. Det är därför viktigt med kunskap om sjukdomen.

Det är lättare att hantera bipolär sjukdom och minska risken för återinsjuknande om det finns stöd och samarbete från närstående. Närstående kan bidra med värdefull information i utredningen av bipolär sjukdom. Närstående har ofta god kännedom om vilka symtom som föregår ett insjuknande i en ny episod, så kallade tidiga tecken. Närstående bör också vara delaktiga i upprättandet av en handlingsplan där man klargör hur ett eventuellt insjuknande kan förebyggas och hanteras. En handlingsplan är en sammanställning av tidiga tecken och en överenskommelse om vad närstående får göra i samband med ett insjuknande.

Att vara närstående

Barnens perspektiv

Att vara närstående

Vid bipolär sjukdom blir den drabbade ibland så sjuk att närstående kan uppleva att det de gör inte hjälper. Skuldkänslor kan uppstå när man hävdar sitt eget utrymme och tänker på sig själv i första hand. Det finns situationer då man behöver överlåta behandling åt sjukvården. Närstående har också laglig rätt att få hjälp och stöd av kommunens socialtjänst. Vilket stöd som kan bli aktuellt beror på behov och livssituation. En vanlig insats är samtalskontakt, enskilt eller i grupp med andra närstående. Frivillig-, anhörig- och patientföreningar erbjuder olika utbildningar som kan ge kunskap samt ge en möjlighet att dela erfarenheter med andra.

Råd till närstående:

 • Lyssna och visa att du bryr dig om
 • Glöm inte bort dig själv
 • Tag hjälp om du behöver
 • Normalisera familjerutinerna
 • Hitta en balans mellan att "bevaka" och att stötta

Barnens perspektiv

Barn märker att något inte är som det brukar i familjen. När någon i familjen är psykiskt sjuk påverkar det alla. Känslor av oro, rädsla, ilska, skam eller skuld är vanliga hos barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. När föräldrar pratar och sätter ord på sjukdomen och det som sker i familjen hjälper de barnen att förstå varför det inte är som vanligt. Ibland kan man som förälder behöva hjälp att tala med sina barn. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd.

Råd till barn:

 • Det finns andra som varit med om ungefär samma sak som du
 • Det är inte ditt fel att någon i din familj är sjuk
 • Du har rätt att må bra fast andra mår dåligt
 • Försök att säga ja till det du vill och nej till det du inte vill
 • Prata med en kompis, det är bra att prata om saker du grubblar över
 • Prata med en annan vuxen, en lärare, en kompis förälder eller någon annan vuxen i din omgivning som du litar på
 • Om du vill prata med någon anonymt kan du ringa en telefonjour
 • Om du själv mår dåligt kan du kontakta en ungdomsmottagning, en skolsköterska eller skolkurator 
Senast uppdaterad: 2019-01-09 10:21