Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsbehandling

Stämningsstabiliserande läkemedel utgör grunden för behandling av bipolär sjukdom.

Läkemedlen verkar genom att minska risken för svängningar mellan mani/hypomani och depression. Utan stämningsstabiliserande läkemedel är risken för återinsjuknande i bipolär sjukdom mycket hög. För många räcker det med ett stämningsstabiliserande läkemedel, men det är vanligt att det behövs en kombination av flera läkemedel. Ofta är behandlingen med stämningsstabiliserande läkemedel livslång.

Läkemedel som används i stämningsstabiliserande syfte är:

Litium

Valproat

Lamotrigin

Andra läkemedel som används vid bipolär sjukdom:

Neuroleptika

Antidepressiva

Vid behovsläkemedel

Läkemedel som används i stämningsstabiliserande syfte

Litium

Litium (Lithionit) är det mest beprövade stämningsstabiliserande läkemedlet. Det minskar risken för både mani/hypomani och depression. Litium har även en självmordsförebyggande effekt. Litium är särskilt effektivt vid långtidsbehandling av patienter med bipolär sjukdom typ I. Dosering av litium styrs med hjälp av att mäta koncentrationen av litiumhalten i blodet. Blodprov tas tre till fyra gånger per år. Regelbundet kontrolleras också funktionen av sköldkörteln, bisköldkörteln och njurarna eftersom dessa kan påverkas av litium.
Biverkningar: darrningar, ökad urinmängd, diarré, törst och viktökning. Biverkningarna är oftast övergående, de flesta har inga eller lindriga biverkningar.

Litium kan användas under graviditet men kräver särskilt uppmärksamhet.

Valproat

Valproat (Ergenyl, Orifiril, Absenor) används främst som alternativ eller tillägg till litium för att behandla eller förebygga mani.

Biverkningar: främst trötthet, magbesvär, håravfall och viktökning. För att påbörja behandlingen krävs blodprovskontroll.

Valproat kan inte användas under graviditet och bör inte användas till kvinnor i barnafödande ålder.

Lamotrigin

Lamotrigin (Lamictal) är en stämningsstabiliserare som främst används som tillägg till litium för att behandla och förebygga depression vid bipolär sjukdom. Eftersom läkemedlet i vissa fall kan ge allvarliga hudutslag måste dosen trappas upp långsamt - under minst fyra veckor.
Biverkningar: yrsel, huvudvärk och magbiverkningar är de vanligaste utöver hudutslag.

Lamotrigin kan användas under graviditet.

Andra läkemedel som används vid bipolär sjukdom

Neuroleptika

Antipsykotika (olanzapin, haloperidol, risperidon, kvetiapin, aripiprazol med flera) används som behandling mot akuta manisymtom. Men det kan ibland användas som förebyggande långtidsbehandling. Seroquel och Abilify har också effekt mot depression vid bipolär sjukdom.

Biverkningar: främst metabola biverkningar (viktökning, bukfetma, minskad glukostolerans, högt blodtryck) och trötthet.

Antidepressiva

Antidepressiva läkemedel (citalopram, sertralin, bupropion, venlafaxin med flera) används som tilläggsbehandling till stämningsstabiliserande läkemedel vid bipolär depression. Vid bipolär sjukdom är det inte rekommenderat att äta endast antidepressiva läkemedel eftersom det ökar risken för insjuknande i mani/hypomani, så kallad överslag (switch).

Biverkningar: illamående, sömnbesvär och sexuell dysfunktion (nedsatt lust, utebliven orgasm och försenad utlösning).

Vid behovsläkemedel

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande sömnmedel kan bli aktuella vid maniska och depressiva episoder. Bensodiazepiner används som lugnande läkemedel vid oro och ångest. Dessa medel är beroendeframkallande på lång sikt och bör endast användas kort tid.

Biverkningar: dåsighet, yrsel, huvudvärk och minnespåverkan.

Senast uppdaterad: 2019-01-09 09:44