Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ECT

ECT (electroconvulsive therapy) betyder elektrokonvulsiv behandling.

Vad är ECT och när används det?

Hur fungerar ECT?

Biverkningar

Vad är ECT och när används det?

Vid behandling leds en svag elektrisk ström mellan två elektroder som placeras på personens huvud. Den korta elektriska stimuleringen mot huvudet utlöser en kortvarig epileptisk aktivitet i hjärnan. På så sätt framkallas ett epileptiskt anfall under kontrollerade former.
Det har visat sig att en serie av dessa behandlingar effektivt lindrar svåra depressioner och vissa andra svåra psykiatriska tillstånd, bland annat vissa psykoser och manier. ECT ges oftast vid akuta episoder av allvarlig depression när andra behandlingar inte har lyckats eller då man behöver snabb effekt, tex vid överhängande självmordsrisk. Att avstå från behandling innebär en risk för att sjukdomen pågår längre. I vissa mycket allvarliga fall är ECT direkt livräddande.

Hur fungerar ECT?

Mycket tyder på att ECT återställer aktiviteten i hjärnans signalsystem. De exakta verkningsmekanismerna är inte fastställda.

ECT- behandling sker under narkos, då personen blir sövd cirka fem minuter. Den epileptiska aktiviteten i hjärnan utlöser en kramp i kroppens muskulatur som varar cirka 30- 60 sekunder. Personen får därför muskelavslappnande läkemedel i samband med sövning. Under hela behandlingen är narkosläkare, narkossjuksköterska och ECT-personal närvarande.
Förberedelser inför ECT-behandling består av allmän kontroll av fysisk hälsa och vissa blodprover, ibland EKG och röntgen av hjärta och lungor. Vissa läkemedel skall sättas ut eller minskas i dos inför ECT, vilket ansvarig läkare avgör.

För att få ECT behöver du en remiss från en psykiatrisk mottagning eller avdelning. Du kan få behandling som inneliggande på vårdavdelning eller så kan det ske polikliniskt, vilket innebär att man bor hemma och kommer till ECT-mottagningen för behandling. Efter avslutad poliklinisk behandling får personen åka hem igen. ECT ges som en serie med behandlingar. Ibland kan man känna sig bättre redan efter första behandlingstillfället. Ofta krävs sex till åtta behandlingar innan man är återställd. Behandlingsdagar är som regel måndag, onsdag och fredag. För att effekten av ECT skall hålla i sig krävs läkemedelsbehandling i efterförloppet, annars är risken för återinsjuknande efter avslutad behandlingsserie hög.

Biverkningar

En vanlig biverkan av ECT är övergående huvudvärk och/eller träningsvärk i kroppen efter behandling. Vanliga huvudvärkstabletter hjälper och det kan även tas i förebyggande syfte. En annan biverkan är störning på närminnet och glömska för sådant som inträffat tiden före behandling. Risken för minnesstörning kan minska om strömmen endast ges i ena sidan av huvudet, så kallad unilateral stimulering. Det är också det vanligaste sättet som ECT ges på. Ibland kan dock så kallad bilateral behandling krävas, som innebär att man får strömmen på båda sidorna av huvudet.

Under tiden då behandling pågår samt veckorna efter behandlingsseriens avslut kan närminnet vara påverkat och personen kan glömma till exempel telefonnummer och tider som skall passas. Samtidigt medför depressionen i sig oftast betydande minnessvårigheter. För de allra flesta försvinner minnesproblemen efter cirka fyra till sex månader. Hos enstaka personer har dock vissa delar av minnesstörningen kvarstått efter sex månader.

Senast uppdaterad: 2019-01-09 09:54