Beställ tid

Alla fosterdiagnostiska undersökningar bokas via din barnmorskemottagning. Det är också till din barnmorska du vänder dig om du behöver ändra en tid.

Om du är under 35 år och ändå önskar genomgå en KUB-undersökning kan du ringa till specialistmödravården tidigast vecka 11+0. Vi erbjuder då tid i mån av utrymme på mottagningen. Om vi inte har någon tid att erbjuda får du söka dig till ett privat alternativ.

Specialistmödravård- och ultraljudsmottagning, Lidköping

Specialistmödravårdsmottagning, Skövde

Du är välkommen att ta med din partner eller någon annan närstående till undersökningarna. Däremot är det mindre lämpligt att ta med barn, som lätt kan störa koncentrationen både hos den som genomför undersökningen och hos dig.