Aktivitet utifrån diagnos

Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra flera olika sjukdomar och till och med ersätta eller komplettera läkemedel. Här kan du läsa om råd som gäller våra vanligaste folksjukdomar och hur du kan få medicinska aktivitetsråd utifrån din diagnos genom ett FaR.

Rekommendationer om fysisk aktivitet vid 20 diagnoser

I dagsläget finns det vetenskapligt stöd för att använda fysisk aktivitet som behandling vid 35 olika sjukdomar hos vuxna. Vill du veta mer om hur fysisk aktivitet skulle kunna hjälpa dig? Här kan du läsa rekommendationer om fysisk aktivitet vid 20 av de vanligaste sjukdomarna där fysisk aktivitet ger goda effekter. Du får också tips på hur du kan komma igång.

Artros
A4-blad diagnos Artros

Blodfettsrubbningar
A4-blad diagnos Blodfettsrubbningar

Cancer
A4-blad diagnos Cancer 

Demens
A4-blad diagnos Demens

Depression
A4-blad diagnos Depression

Högt blodtryck
A4-blad diagnos Högt blodtryck

Insomni - sömnbesvär
A4-blad diagnos Insomni - sömnbesvär

Klimakteriebesvär
A4-blad diagnos Klimakteriebesvär

KOL
A4-blad diagnos Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kranskärlssjukdom
A4-blad diagnos Kranskärlssjukdom

Långvariga smärttillstånd
A4-blad diagnos Långvariga smärttillstånd

Metabola syndromet
A4-blad diagnos Metabola syndromet

Migrän
A4-blad diagnos Migrän

Osteoporos
A4-blad diagnos Osteoporos

Reumatoid artrit (RA)
A4-blad diagnos Reumatoid artrit (RA)

Stress
A4-blad diagnos Stress

Stroke
A4-blad diagnos Stroke

Typ 2-diabetes
A4-blad diagnos Typ 2-diabetes

Ångest
A4-blad diagnos Ångest

Övervikt och obesitas
A4-blad diagnos Övervikt och obesitas

1177: Om FaR - fysisk aktivitet på recept

Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. Läs mer om hur din vårdkontakt kan stödja dig i att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till dina behov, förutsättningar och önskemål.

1177: Patientföreningar

Här finns en lista med föreningar och organisationer som ger stöd till dig som patient. Vissa föreningar erbjuder träning och olika aktivitet.