Om Rörelseguiden

Rörelseguiden vill göra det enklare att hitta rätt aktivitet! Sidan riktar sig till dig som bor i Västra Götaland och som kanske fått ett recept på fysisk aktivitet, FaR. Men även vårdgivare och andra som i sitt arbete stödjer personer till aktivare rörelsevanor hoppas vi kan bli hjälpta av sidan.

Syftet med Rörelseguiden är att synliggöra och samla ett aktivitetsutbud samt inspirera till mer rörelse.

Hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen behöver arbeta mer främjande och förebyggande och ställa om till en mer patientnära vård och hälsa. I FaR (fysisk aktivitet på recept) som metod ingår en samverkan med aktivitetsarrangörer. Rörelseguiden kan användas i arbetet med FaR vilket kan underlätta och spara tid för den enskilda medarbetaren.

Rörelseguiden listar inte all fysisk aktivitet i Västra Götaland. Att sammanställa det kommunala aktivitetsutbudet faller under kommunens ansvar. De för ofta även ett föreningsregister som kan finnas tillgängligt på kommunens hemsida. Har du frågor om någon specifik aktivitet i en viss kommun kan du kontakta aktuell kommuns folkhälsostrateg eller föreningssamordnare.

Har du tips på en bra aktivitet på kom igång-nivå är du välkommen att hänvisa arrangören till Trygg start, eller tipsa oss. Genom att arrangören gör en genomlysning och självcertifierar sig på Trygg start-sidan kan de sedan synliggöras i Rörelseguiden.

Centrum för fysisk aktivitet heter vi som står bakom Rörelseguiden. Vi är ett kunskapscentrum och har kunskapsstödjande uppdrag kring fysisk aktivitet. Vi har bred och djup kunskap om fysisk aktivitet och om målgruppen som står långt ifrån rörelse och träning. Läs mer om vårt uppdrag på www.vgregion.se/cffa