Individuellt stöd

Ibland behövs det lite extra stöd för att komma igång. Det kan handla om hur du kan röra på dig utifrån din hälsa eller ditt sjukdomstillstånd, eller att få personlig coachning och lägga upp en plan för hur du kan lyckas ändra dina rörelsevanor.

Recept på rörelse

Du kan få stöd av din vårdkontakt för att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till din hälsoutmaning, dina behov, förutsättningar och önskemål. Din ordination sammanfattas i ett FaR - ett recept på fysisk aktivitet!

Hälsocoach online

En hälsocoach kan hjälpa dig som vill komma i gång med mer rörelse. De kan också stötta dig kring att äta hälsosammare, förändra alkoholvanor eller sluta med tobak. Tjänsten är kostnadsfri.

FaR-mottagning online

Du som fått FaR kan få stöd av en fysioterapeut. Genom personlig vägledning med råd, motivation och instruktioner hittar vi just din hållbara aktivitetsnivå. Tjänsten är kostnadsfri.

Rehabmottagning

Behöver du träffa en fysioterapeut "i verkliga livet" för att komma igång med mer rörelse och träning? Här kan du hitta en rehabmottagning i din närhet där du kan få stöd utifrån ditt sjukdomstillstånd.