Viktig vardagsaktivitet – all rörelse räknas!

Att byta ut stillasittande till rörelse har stora effekter på hälsan och måendet. Fundera på hur du kan smyga in rörelse i vardagen - här är några förslag:

Aktiv transport: ta trappan, gå av en hållplats tidigare och promenera, cykla, skejta.

Hushållsarbete: städa med schvung, trädgårdsarbete, snöskottning, gå till återvinningen, bär matkassar.

Rör dig i skolan: rör dig på rasten och idrotten, berätta för skolan vilka rastaktiviteter du gillar och om vad som hade förenklat deltagande för dig på raster och på idrotten.

Smygträna på jobbet: stå upp och jobba ibland, ta en kort rörelsepaus, ta ett walk’n’talk-möte, flytta på möbler.

Goda gärningar: töm diskmaskinen på jobbet, gå ut med grannens sopor, rasta morfars hund, promenera med barnbarnet till träningen, engagera dig ideellt och stötta i aktiviteter, bli en “skolmormor” och hjälp till på rasterna.