För aktivitetsarrangörer

Som aktivitetsarrangör är du en nyckel för att få personer långt från rörelse att känna sig hemma i rörelse och träning. I Rörelseguiden kommer vi lyfta er som erbjuder rörelseovana personer en Trygg start i rörelse.

Privata, kommunala och ideella aktivitetsarrangörer som vill välkomna rörelseovana personer och göra det lättare att hitta ett rörligt liv vill vi synliggöra i Rörelseguiden. 

Än så länge är arbetet under utveckling, men som ett första steg kan du som aktivitetsarrangör ta del av kunskapsstödet Trygg start och göra en självcertifiering av din verksamhet.