Skolförvaltning & -koncern

Vi vill gärna samverka med er för att stärka barn och ungas hälsa och förbättra förutsättningar för fullföljda studier.

Skola i Rörelse kan stödja skolförvaltningar och -koncerner i arbetet med fysisk aktivitet som förebyggande och åtgärdande insats.

Stödet är kostnadsfritt och kan innefatta:

  • Handledning för att hitta hållbara arbetssätt med fysisk aktivitet inom till exempel elevhälsan.
  • Skräddarsydda utbildningar om till exempel fysisk aktivitet, hälsa, inlärning och förhållningssätt för att främja daglig rörelse.
  • Sektorsövergripande samordning för att göra vägen till aktivitet enklare.

Stödet från oss kan även ingå som del i pågående övergripande skolprogram, där fysisk aktivitet kan fungera som ett verktyg i arbetet. Exempel på övergripande program: Pep Kommun, Det syns inte, PALS, 10 goda vanor, Backa barnet

I vår samverkan utgår vi från Folkhälsomyndighetens Checklista för implementering med kvalitet för att lägga grund för hållbara arbetssätt.