Forskning och riktlinjer

Här finner du aktuella riktlinjer samt forskning och annat kunskapsstöd kring fysisk aktivitet i skolan. Dessa kan vara ett underlag i att bedöma behov och ge stöd för arbete med olika insatser med fysisk aktivitet.

Riktlinjer 

Enligt skollagen ska grundskolan och motsvarande skolformer "sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet". Från gymnasiets läroplan: "Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter."

Kunskapsstöd

Forskarskola: Hållbar rörelse i skolan – SMOVE 

Projekt: Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan – Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Böcker 

  • Ekblom M, Ekblom Ö, Nyberg G, Norén Selinus E. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa: en bok för skolan. Första utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur; 2021. 
  • Hansen A, Wänblad M. Hjärnstark junior: smartare, gladare, starkare. [Stockholm]: Bonnier fakta; 2020.
  • Hansen A. Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna. [Stockholm]: Fitnessförlaget; 2016.

Avhandlingar 

Implementeringsstöd

Underlag för bedömning av behov