Skolledare

Inkludera daglig rörelse i ert systematiska arbete, antingen som ett verktyg för att nå andra mål eller som ett mål i sig. Barn och unga i rörelse, bättre skolresultat och förbättrad psykisk och fysisk hälsa - hållbarhet i längden! Här hittar du tips kring hur din skola kan arbeta strukturerat på olika nivåer med daglig rörelse.

Som skolledare/rektor har du goda möjligheter att lyfta daglig rörelse på skolans agenda, engagera både medarbetare och elever samt skapa inkluderande miljöer.