Vi är FoUUI primär och nära vård

Vi skapar förutsättningar för kunskapsskapande, nytänkande och lärande

Regionområde FoUUI primär och nära vård är en tydlig samverkanspartner, en fullskalig aktör och en sammanhållen stödresurs för forskning, utbildning, utveckling, innovation och implementering av ny kunskap och nya arbetssätt inom primär och nära vård.

Vi erbjuder

  • Arenor och aktiviteter för samverkan och kompetensutveckling
  • Handledning och projektledning
  • Nätverk och samverkan
  • Yrkesspecifika kompetensutvecklings- och lärandeaktiviteter
  • Kvalitetssäkring av praktikplatser och utbildningstjänster
  • Bistånd vid anslagsansökningar
  • Verktyg och stöd för forskningskommunikation
  • Processtöd och verktyg för innovation och implementering
Bildkollage som visar fyra byggnader där FoUUI-centrum är lokaliserade.

Mötesplats FoUUI-centrum

Våra verksamheter finns samlokaliserade på fyra lokala mötesplatser, våra FoUUI-centrum, samt ett centrum för allmänmedicin och socialmedicin inne på Göteborgs universitet.

Ordbild USVE

Universitetssjukvårdsenheter

Primärvården i Västra Götalandsregionen är ackrediterad som universitetssjukvård. Du kan läsa mer om vad detta innebär här.

Årsrapport 2023

Regionområde FoUUI primär och nära vårds årsrapport för år 2023. Rapporten fokuserar på regionområdets arbete mot samtliga delområden i omställningsstrategin för hälso- och sjukvården.

Nyheter i urval från FoUUI primär och nära vård


Kommande event