Primärvårdens universitetssjukvård

Primärvården i Västra Götalandsregionen är ackrediterad som universitetssjukvård.

Ordbild - USVE

Universitetssjukvården är de delar av hälso- och sjukvården vars kärnverksamhet innehåller högkvalitativ klinisk forskning, utbildning och utveckling samt kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvården vid sidan av den dagliga vården.

I primärvårdens USVE ingår alla vårdcentraler som bedriver läkarutbildning inom fyra avgränsade områden, tillsammans med regionområde FoUUI primär och nära vårds verksamheter Allmänmedicinskt centrum och FoU primär och nära vård.

Det är en geografiskt avgränsad miljö där varje FoUUI-centrum samverkar med andra aktörer för att uppfylla Socialstyrelsens kriterier för att godkännas som USVE.

Kriterierna delas upp i fyra huvudsakliga områden: forskning, utbildning, sjukvårdsutveckling och infrastruktur.

Mer att läsa

Du kan läsa mer om kriterierna och om vilka enheter som idag är ackrediterade som USVE på ALF i Västra Götalands hemsida:

Universitetssjukvård - ALF Västra Götaland (alfvastragotaland.se)

Under år 2022 utvärderas universitetssjukvården av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Socialstyrelsen ska utvärdera alla universitetssjukvårdsenheter (USVE), både inom primärvården och specialistvården, i de regioner som omfattas av avtalet om samarbete kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).