Mötesplats FoUUI

Våra verksamheter finns samlokaliserade på fyra lokala mötesplatser, våra FoUUI-centrum, samt ett centrum för allmänmedicin och socialmedicin inne på Göteborgs universitet.

På våra mötesplatser möter du bland annat medarbetare inom regionområdet, tar del av kurser, seminarier och event, och bokar distansarbetsplatser.

På våra FoUUI-centrum möts forskning, utbildning, utveckling, innovation och implementering vilket skapar en gynnsam miljö för kunskapsskapande, nytänkande och lärande.

Kontakt till Regionområde FoUUI primär och nära vård