FoUUI-nyhetsrum

Här samlar vi nyheter från våra olika verksamheter och satsningar

Nyheter - FoU primär och nära vård

 • Dags att söka ALF-medel – här är bästa tipsen inför ansökan

  Se till att börja i god tid, kontakta dina medsökande och förbered berörd verksamhetschef på att hen kommer behöva signera din ansökan. Ansökan öppnar 10 april, och i år kommer inga kompletteringar att tillåtas när ansökningssystemet är stängt.

 • Vårens ALF-utlysningar

  Från och med den 10 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar: ALF-projektmedel 2025-2027, ALF-projektmedel för yngre forskare 2025-2027 samt ALF-medel för HTA. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag den 3 juni, 2024.

 • Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs - sök regionala FoU-medel!

  Ansökningstiden är 15 april – 15 maj och alla i Västra Götaland kan söka. FoU-medlen ska främja forskning om strategier för att minska ojämlika skillnader i tandhälsa mellan människor kopplade till socioekonomi och bostadsort, forskning med epidemiologiskt och hälsofrämjande perspektiv på olika åldersgrupper och forskning för att öka kunskapen om tandhälsan hos unga personer med erfarenhet av flykt eller migration.

 • Sök upp till 110 000 kronor i projektanslag för FoU

  Den 1 mars öppnar åter Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om projektanslag.

 • Det lönar sig att hålla utkik efter och ansöka om större anslag

  Läs om två exempel på projekt som beviljats flera miljoner kronor och om hur regionområde FoUUI primär och nära vård kan hjälpa dig i din ansökningsprocess.


Nyheter - Primärvårdens utbildningsenhet


Nyheter - Innovation


Nyheter från Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP)

 • Pilottestning av PSV Hjärtsvikt nydebuterad

  Syftet med testningen är att pilotutvärdera regionalt anpassade PSV så att både patienter och medarbetare tidigt i införandeprocessen ska kunna delge sina upplevelser. På så vis kan implementeringshinder och förbättringar identifieras och hanteras innan breddinförande görs.

 • Hur går det med implementeringsarbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp i primärvården (PSV)?

  Under våren har arbetet med implementeringen av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen (PSV) fortskridit i primär och nära vård. PRIMP har bland annat sammanställt en rapport, bjudit in till dialogmöten med professionsrepresentanter inom primär och nära vård samt genomfört en serie workshops med fokus på implementering av PSV höftledsartros- primärvård, PSV knäledsartros och PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.