Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning och fortbildning

FoUUI primär och nära vård har ett stort utbildningsuppdrag. 

Vi erbjuder bland annat: 

  • Stöd och samverkan med chefer, handledare, utbildningsläkare och studerande på alla primärvårdsenheter inom Västra Götalandsregionen.  
  • Yrkesspecifika kompetensutvecklings- och lärandeaktiviteter för medarbetare och chefer inom primär och nära vård, till exempel ST-dagar, chefskurser och fortbildning för handledare. 
  • Kvalitetssäkring av praktikplatser och utbildningstjänster inom primär och nära vård. 

Allmänmedicinskt centrum

Allmänmedicinskt centrum (AMC) uppdrag handlar om att understödja läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som sker i primärvården Västra Götalands regionen samt i Region Halland.

Kurser i forskningsmetodik

FoU primär och nära vård tillhandahåller kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik som bland annat överensstämmer med målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin.

Primärvårdens utbildningsenhet

Primärvårdens utbildningsenhet i Västra Götaland har som uppdrag att stödja och kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för samtliga vårdyrken inom primärvården. Enheten har också en egen kursverksamhet, Allmänläkarkurser, som arrangerar utbildningar för läkare verksamma inom allmänmedicin.

Socialmedicinskt centrum

På Socialmedicinskt centrum bedrivs undervisning på läkarprogrammet med fokus på samspelet mellan människors hälsa och det omgivande samhället, på sociala faktorers påverkan på hälsan och levnadsvillkor.

Senast uppdaterad: 2022-11-10 12:28