Forskning

Inom regionområde FoUUI primär och nära vård samlas forskningskompetens inom primär och nära vård genom flera olika verksamheter och inom en rad olika forskningsområden.

personer diskuterar över böcker och rapporter

Hos oss hittar du därför samlad information och kan få stöd genom hela forskningsprocessen. På denna sida hittar du även information om pågående forskning inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

FoU primär och nära vård

På FoU primär och nära vårds webbplats hittar du information om verksamheten, forskning inom primär och nära vård och övriga resurser kopplat till forskning.

Allmänmedicinskt centrum (AMC)

Medarbetare på AMC är involverade i flera olika forskningsprojekt som berör primärvården. Läs mer om detta på deras hemsida.

Socialmedicinskt centrum (SMC)

På webbplatsen för Socialmedicinskt centrum hittar du information om deras uppdrag samt den forskning de bedriver inom området för socialmedicin.

Projektstöd

Anslag och medel

Det finns flera anslagsgivare inom och utanför Västra Götalandsregionen som erbjuder bland annat projektmedel, forskningsanslag, ekonomiska stöd och innovationsmedel.

Kurser

Information om kurserna i forsknings- och utvecklingsmetodik för dig som är anställd inom primär och nära vård.

kugghjul

Stöd och tjänster

FoU primär och nära vård har samlat länkar och information för att ge stöd under forskningsprocessen på sin webbplats som du fritt kan ta del av (vgregion.se).

Forskningsplattformar, projekt och publikationer

Forskningsplattformar

FoU primär och nära vård arbetar aktivt med forskningsplattformar. Mer information om dessa hittar du här.

Alla pågående projekt inom regionområde FoUUI

Alla pågående forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och kvalitetssäkringsarbeten inom regionområde FoUUI primär och nära vård som registrerats i Projektdatabasen FoU i VGR (www.researchweb.org)

Publikationer

Här hittar du samtliga publikationer från medarbetare inom regionområde FoUUI primär och nära vård och dess verksamheter.