FoUUI nyhetsbrev #1 (december) 2022

Läs FoUUI nyhetsbrev #1 2022

Nyhetsbrevet innehåller: 

• Vad är regionområde FoUUI primär och nära vård

• FoUUI primär och nära vård och omställningsarbetet

• Utbildning och forskning

• Processtöd för implementering i primärvård

• FoUUI primär och nära vård i samverkan

• Primärvårdens universitetssjukvård

• Information om pågående forskning på skärmar

• Publikationer hösten 2022

• Save the date!

• Nyhetsrum