Projektet Basstruktur för innovation och forskning inom primär och nära vård blickar framåt.

Uppdaterad:
Publicerad:

År 2023 betyder en rad satsningar och aktiviteter inom projektet. Projektledare Mats Andrén berättar här själv om dessa.

"Vi kommer fortsätta utveckla våra kontakter inom primär och nära vård med särskilt fokus på Regionhälsans vårdenheter och de privata LOV-enheterna, där vi inte träffat så många som inom Närhälsan.

Initialt följer vi upp de privata enheter vi redan mött och utvidgar detta efter hand. En dialog är igångsatt med Regionhälsan och vi inväntar mer konkreta förfrågningar från ledningen där och mötens ska bokas lokalt på vårdenheter. Varje vårdenhet är unik och våra metoder anpassas till detta. Fokus är i första hand medarbetardriven innovation och verksamhetsutveckling, vilket gör att vi vill komma i direktkontakt med enheter och deras medarbetare för att kunna skapa nytta.

Ett arbetssätt vi tror mycket på är seminarier och träffar, där vi kan visa upp goda exempel i vården på betydelsen av systematik i det dagliga arbetet som skapar tid: Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och innovation. Ett annat är de mer förutsättningslösa goda samtal vi önskar ha med vårdpersonalen kring deras problem och idéer på lösningar.

Andra exempel på aktiviteter:

  • Vi kommer initiera en diskussion om testbäddar/testmiljöer med såväl Regionhälsan som de privata LOV-enheterna.
  • Vi skapar tillsammans med Gothia forum och Innovationsplattformen en ökad tydlighet kring vårt och deras uppdrag/rollfördelning visavi privata företag och fortsätter diskutera testbäddsutveckling.
  • Fortsatt dialog med Life-scienceföretag och akademi i regionen för att skapa ett nätverk för kommande samarbete.
  • Vården, akademin och industrin informeras regelbundet via interna och externa utskick om projektet och information på FoUUI:s hemsida/Innovation.

Coachning av projekt inom Innovationsfonden/andra anslagsgivare fortgår och vi kommer lyfta deras ev. behov av forskningsstöd till I-O-plattformen när de så önskar, vilket ökar sannolikheten att forskning av dessa projekt kan utföras.

Ja, detta var ett axplock av det vi ska ge oss på 2023."