حمایت و کمک بیشتر

آیا در ایفای نقش والدینی خود به حمایت و راهنمائی بیشتری نیاز دارید؟

نواحی بهداری و کمون ها به والدین حمایت ارائه می کنند ولی اینکه چه حمایتی ارائه می شود ممکن است با توجه به سن کودک و محل زندگی او کمی متفاوت باشد. واحد های زیر می توانند برای تماس گرفتن بعنوان اولین قدم خوب باشند:

  • درمانگاه کودکان (BVC)
  • تیم تندرستی دانش آموزان در دبستان و مدرسه راهنمائی فرزندتان (مددکار، روانشناس، پرستار مدرسه، مربی تعلیم و تربیت ویژه)
  • اغلب کمون ها برای والدین حمایت ارائه می کنند. اغلب دوره های آموزشی والدین، حامی والدین و گروههای والدین وجود دارند. برخی از کمون ها دارای یک مرکز خانواده یا خانه خانواده هستند. با کمون خود تماس بگیرید یا از وبسایت آنها بازدید کنید تا شما را راهنمائی کنند.

سازمان های دیگری نیز وجود دارند که می توانند حمایت و راهنمائی ارائه کنند:

سازمان حق و حقوق کودکان در جامعه BRIS – مشاوره برای والدین

راهنمای خدمات درمانی 1177

معرفی کتاب در باره ایفای نقش والدینی:

پنج مرتبه عشق و محبت بیشتر – پژوهش علمی و راهنمائی های عملی برای یک زندگی خانوادگی کارآ: کتابی برای والدین دارای فرزند بین سنین 2 و 12 ساله، مارتین فورستر (بصورت کتاب گویا/صوتی نیز وجود دارد)