ترغیب بجای وراجی و غر غر

ترغیب های واضح شیوه ای مثبت برای نشان دادن انتظارات شما و آنچه که می خواهید کودک انجام دهد، است. این امر می تواند در موارد مختلف از مسواک زدن گرفته تا انجام تکالیف درسی و تعامل بین خواهر و برادر باشد.

ترغیب مثبت احتمال اینکه کودک با شما همکاری کند را افزایش می دهد. در اینگونه موارد تمرکز توجه روی کاری است که شما می خواهید کودک انجام دهد نه کاری که کودک نبایستی انجام دهد، بطور مثال، "من می خوام که تو روی کاناپه بنشینی"، بجای اینکه بگویید "روی کاناپه نپر!". ترغیب های مشخص درک پیام را آسانتر کرده و در بلند مدت روابط شما و فرزندتان را تقویت می کند.

liten flicka sitter ner och försöker packa en gymnastikväska

والدین در وضعیت عادی روزمره طی یک ساعت در موارد بسیاری کودک به انجام کارهایی ترغیب می کنند. بسیاری از والدین به راحتی به مواردی اشاره می کنند که کودک نبایستی انجام دهد. با خودتان به موردی فکر کنید در هفته اخیر لازم بوده به فرزند خود را برای انجام کاری ترغیب کنید. آیا واقعاً موردی وجود داشته که شما فرزند خود را به انجام کاری ترغیب کنید؟ یا بیشتر از کودک خواسته اید کاری را انجام ندهد؟ واکنش فرزندتان چگونه بوده است؟

در اینجا چند راهنمائی که در اغلب موارد روزمره کارآیی دارند.

ترغیب های واضح:

 • واضح و مشخص حرف بزنید – ترغیب بایستی مشخص کند که شما می خواهید چه کاری را انجام دهد.
 • هر دفعه فقط یک مورد را ترغیب کنید.
 • خود را روی کاری که می خواهید کودک انجام دهد متمرکز کنید: "لطفا بشقابت رو از روی میز بردار و با خودت بیاور."
 • لحن کلام تان مهربانانه ولی قاطع باشد.
 • آرام و متمرکز باشید.
 • با کودک ارتباط نگاهی و چشمی داشته باشید.
 • مهربان باشید و با احترام رفتار کنید.
 • پیگیری کنید – ببینید کودک کاری را که از او خواسته شده انجام داده یا نه.
 • وقتی کودک همکاری می کند توجه نشان دهید: "ممنون از اینکه بشقابت رو از روی میز آوردی." یا "چه خوب که وقتی رسیدی به من زنگ زدی."

از انجام موارد زیر خودداری کنید..

 • مقصر دانستن، انتقاد کردن یا ابراز ناخرسندی: "تقصیر توست که خونه اینهمه در هم و بر هم هستش."
 • اینطوری سوال کردن: "میخوای اتاقت رو تمیز و مرتب کنی؟"
 • تعداد بیش از اندازه ترغیب های همزمان: "اتاقت رو تمیز و مرتب کن، ظرفارو بشور و مشقاتو بنویس."
 • مطرح کردن چیرهایی که به وضعیت مربوط نیستند: "نمره هات افتضاح هستند. همین الان اتاقت رو تمیز و مرتب کن" یا "تو همیشه شلخته بوده ای. یادت میاد اونموقع که...؟"
 • از دور صدا زدن: "سریع بیا اینجا و کفشاتو پات کن!"
Tumme ned

شیوه های نه خیلی خوب راهنمائی کردن:

"چرا هیچوقت توی آشپزخونه کمک نمی کنی؟"

"سر خواهرت داد نزن."

"حموم رو به لجن می کشی."

"هیچوقت آشغالو بیرون نمی بری."

در اینگونه موارد احتمال های زیر وجود دارند:

 • کودک احساس می کند زیر سوال برده شده و موضع دفاعی بخود می گیرد
 • کودک مایل به همکاری نیست
 • پدر/مادر برآشفته می شود یا خود را تسلیم می کند
 • رفتار لجوجانه ادامه پیدا می کند
 • پدر/مادر عواقب بیش از حد زیاد و شدیدی را تعیین می کند
 • وقتی تعداد اختلافات زیاد شود به روابط می تواند در بلند مدت صدمه بزند
Tumme upp

شیوه های خوب راهنمائی کردن:

"من میخوام که تو بشقابت رو بذاری توی ماشین ظرفشوئی"

"وقتی با خواهرت حرف میزنی از لحن کلام مهربانانه ای استفاده کن"

"وقتی حوله رو استفاده کردی آویزونش کن"

"همین الان آشغال ها رو ببر بیرون"

به احتمال زیاد موارد زیر رخ می دهند:

 • پدر/مادر در مورد انتظارات خود یک راهنمائی واضح و ساده ارائه می کند
 • ارتباطات مثبت می شود
 • کودک انگیزش بیشتری برای همکاری احساس می کند
 • پدر/مادر آسانتر می تواند رفتار مثبت را مشاهده کرده و تشویق کند
 • پدر/مادر راهبری مثبت در خانواده را تقویت می کند
 • روابط در بلند مدت بطور مثبتی تقویت می شود

در باره ترغیب در صفحه "تشویق و ترغیب" مطالب بیشتری بخوانید.

فیلم نمونه

این فیلم نمونه ای برای ترغیب فرزند خود به شیوه های خوب و شیوه های نه خیلی خوب است.

ترغیب های موثر برای کودکان خردسال: شیوه های خوب

ترغیب های موثر برای کودکان خردسال: شیوه های نه خیلی خوب

ترغیب های موثر برای کودکان بزرگتر: شیوه خوب

ترغیب های موثر برای کودکان بزرگتر: شیوه های نه خیلی خوب

جمع بندی:

 • بجای آنکه روی کاری تمرکز کنید که نبایستی انجام دهد خود را روی کاری که می خواهید کودک انجام دهد متمرکز کنید
 • واضح باشید -بایستی دقیقاً مشخص باشد که شما می خواهید چه کاری را انجام دهد.
 • هر دفعه کودک را برای انجام یک کار ترغیب کنید.
 • از لحن مهربانانه ولی قاطعی استفاده کنید
 • پیگیری کنید – ببینید کودک کاری را که از او خواسته شده انجام دهد، انجام داده یا نه.
 • وقتی کودک همکاری می کند او را مورد تشویق قرار دهید