در باره مرکز گسترش تندرستی روحی و روانی کودک

ما در مرکز تندرستی روحی و روانی کودک پژوهش علمی در مورد تندرستی روحی و روانی کودکان را پیگیری می کنیم. سپس وظیفه ما آنست که به افراد بزرگسال کمک کنیم تا از این معلومات در زندگی روزمره استفاده کنند – در ایفای نقش والدینی خود یا در کار خود در مواردی که کودکان و نوجوانان را ملاقات می کنند، بطور مثال کارکنان مدرسه.

ما در این صفحات راهنمائی ها و ترفند هایی از پژوهش علمی راجع به کودکان را جمع آوری کرده ایم که می تواند والدین را تقویت کرده و رابطه بهتری با فرزند خود بر قرار کنند، و همچنین در زندگی تحت فشار روزمره یا در دوران های دشوار در یک خانواده.

اغلب ممکن است خود شما یا افرادی از اطرافیان تان فکر کنید که هنگام اختلاف های مکرر و زمانی که کودک حد و مرز ها را امتحان می کند لازم است سختگیری بیشتری نشان داده شود. پژوهش علمی برعکس آنرا نشان می دهد یعنی اجبار و مجازات کردن باعث افزایش رفتارهای مشکل ساز و اختلافات می شود. آنچه که واقعاً موثر است ایفای نقش مثبت والدینی نامیده می شود. این عبارت است از ایجاد ارتباطات خوب، راهنمائی های پیشگیرانه، تشویق و مداخله در زندگی کودک خارج از خانه است. از این طریق شما یک قدم جلوتر هستید تا بتوانید رفترهای مثبت را مورد توجه قرار داده و مشکل را زود کشف کنید تا بتوانید کودک را در وضعیت های دشوار راهنمائی کنید. گاهی اوقات ممکن است بایستی احساسات خود را نیز کنترل کنید. این به راهبری با ثبات و افزایش اعتماد شما به ایفای نقش والدینی تان منجر می شود. همین امر در بلند مدت بیشترین فایده را برای کودک در بر دارد.

ما در این صفحه مهمترین راهنمائی ها و ترفند های خود را جمع آوری کرده ایم. اگر در ایفای نقش والدینی خود به حمایت و راهنمائی بیشتری نیاز دارید یا از اختلافات احساس نگرانی می کنید، فرزندتان در خانه یا مدرسه لجباز و پرخاشجو است می توانید کمک بیشتری دریافت کنید. مطالب بیشتر در این مورد را در صفحه حمایت و کمک بیشتر بخوانید.

حمایت و کمک بیشتر