Växter och maskiner

Traktor med lastare lyfter upp halmbal på skördat fält med balvagn i förgrunden

Vill du jobba praktiskt ute i det fria?

Du som väljer programfördjupningen Växter och maskiner får kunskap inom både växtodling, skog, maskiner och trädgård. Du får lära dig att köra maskiner som traktor, motorsåg och röjsåg och kan även välja kurser där du lär dig ta hand om kor, grisar och får. Den här programfördjupningen är därför rätt väl för dig som vill jobba på en gård, som skogsskötare eller med att ta hand om parker och trädgårdar.
 

I programfördjupningen Växter och maskiner kan du välja på tre olika inriktningar:

  • Park/skog – Här får du får lära dig mer om skötsel av parkområden och skog. Du får även lära dig att använda verktyg och redskap samt köra olika maskiner som är lämpliga för ändamålet på ett säkert sätt.
  • Lantbruk - maskin – Här får du får lära dig mer om olika lantbruksgrödor och hur de odlas. Du får också lära dig köra, använda och vårda olika lantbruksmaskiner, samt sköta om de vanligaste lantbruksdjuren, på ett säkert sätt.
  • Lantbruk - lantbruksdjur – Här får du lära dig mer om våra kor, grisar och får. Du får även lära dig om lantbruksgrödor och att köra och sköta om olika lantbruksmaskiner på ett säkert sätt.

Mycket av lektionstiden kommer du att vara i parken och skogen eller i ladugården och på åkrarna. 

Oavsett vilken programfördjupning du väljer så ingår de gymnasiegemensamma ämnena som tex svenska, engelska och matematik.

Under de fyra åren på Sötåsen har du möjligheten att ta traktorkort.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen har du minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), då du får prova på att jobba hos en arbetsgivare tillsammans med yrkeskunniga personer. Du får hjälp av en APL-samordnare på skolan både med att ordna en bra APL-plats och med stöd under pågående APL.

Maria Fredriksson

Rektor biträdande

Telefonnummer

Växel

Naturbruksförvaltningen

Telefonnummer