Välkommen till FoU primär och nära vård

Vi är en regional verksamhet för forskning och utveckling med lokal prägel. Vi stimulerar, stödjer och initierar forskning och utveckling samt utvecklar den vetenskapliga kompetensen hos personalen inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

Vi vänder oss till chefer och medarbetare inom verksamheterna som tillhör Regionhälsan, Närhälsan samt privata vårdcentraler och rehabenheter med avtal enligt Vårdval.

Hos oss kan du få stöd och hjälp med att ta din idé vidare. 

Hos oss hittar du

 • Stöd och rådgivning för forsknings-, innovation och utvecklingsfrågor
 • Handledning i forskningsprocessen
 • Bistånd vid anslagsansökningar
 • Möjligheter att boka projektarbetsplatser
 • Möjligheter att låna och boka lokaler för möten
 • Verktyg och stöd för forskningskommunikation
 • Kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik

Kurser

Information om kurserna i forsknings- och utvecklingsmetodik för dig som är anställd inom primär och nära vård.

Anslag och medel

Det finns flera anslagsgivare inom och utanför Västra Götalandsregionen som erbjuder bland annat projektmedel, forskningsanslag, ekonomiska stöd och innovationsmedel.

Vår verksamhet

Mer information om verksamhet FoU primär och nära vård, våra lokala kontor samt kontaktuppgifter.

Nyheter - FoU primär och nära vård

 • Tips från FoU primär och nära vård Fyrbodal: Digitaliseringskonferens

  21 maj 2024 hålls konferensen Digitalisering och lärande för hållbar hälsa, vård och omsorg i samhället på Högskolan Väst i Trollhättan. Anmälningslänkar samt program finns på GITS* hemsida. *Gemensam Information och TjänsteSamordning

 • Aktuella utlysningar i urval

  Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare. Du kan ansöka om medel från till exempel Innovationsfonden, Vinnova, Forte och Afa Försäkring. Källa: Grants Office på Gothia Forum.

 • Vi har en ny professor!

  Vi riktar ett stort grattis till Andreas Fors som nyligen är utnämnd till professor i omvårdnad med inriktning mot personcentrerad vård. Även grattis till oss som får arbeta nära Andreas.

 • Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen - Publicerad forskning från FoU primär och nära vård

  Implementering av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) i den svenska primärvården, förstföderskors upplevelser, långvariga effekter av senapsgasexponering, främre korsbandsskador och utvärdering av en modell av sjuksköterskeledd hypertonimottagning. Detta är ämnen du kan läsa mer om i det senaste urvalet av publicerade vetenskapliga artiklar under december 2023 och första kvartalet 2024.

 • Utlysning om medel till området Medicin - Familjen Kamprads stiftelse

  Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till området Medicin, med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård för de många människorna. Läs mer och gör din ansökan på FundPro.se


Kommande event