FoUUI primär och nära vård Årsrapport 2022 - För samverkan och nyttiggörande

Regionområde FoUUI primär och nära vård är en samlad resurs genom samverkan för kunskapsskapande, nytänkande och lärande. Vi är en tydlig och engagerad samverkanspartner, en fullskalig aktör och en sammanhållen resurs för forskning, utbildning, utveckling och innovation.

Under 2022 tog vi ännu ett rejält kliv för att uppnå positionen av "en fullskalig aktör", en samlad resurs i utvecklingen av en god evidensbaserad nära vård i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem.