Prenumeration FoUUI-brev

Regionområde FoUUI primär och nära vård skickar 2-4 gånger/år ett nyhetsbrev som vänder sig till dig som är intresserad av frågor som rör forskning, utbildning, utveckling, innovation och implementering (FoUUI) i primär och nära vård. Brevet innehåller bland annat information om utlysningar, events, kurser och annat som rör kunskapsskapande, nytänkande och lärande.