Startsida för Hållbar Hälsa

Illustration för AntiStressProgrammet - Två händer som håller om en tom fjärilspuppa och en fjäril som just kläckts.

Hållbar Hälsa 2023 - 2026

- Förstå, bemöta och behandla stress och psykisk ohälsa med stöd av digital teknik.

Hållbar Hälsa​ är ett gränsregionalt samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Sverige och Sykehuset Östfold, Norge. Projektets mål är att erbjuda patienter med stress och psykisk ohälsa digifysiska stöd och behandlingar som främjar en god och hållbar hälsa genom att utbilda legitimerad vårdpersonal i AntiStressProgrammet.

Projektet stärker innovations- och forskningsmiljöer i gränsregionen mellan Sverige-Norge genom medarbetardrivet innovationsarbete för att testa, justera och anpassa metod och arbetssätt med stöd av digital teknik. Syftet är att öka förståelsen för och bemöta samt behandla personer som söker vård vid stress och psykisk ohälsa.

Målgruppen är legitimerad vårdpersonal i deras behandlingsarbete med patienter. Legitimerad vårdpersonal ges klinisk utbildning och praktisk tillämpning av AntiStressProgrammet. Det finns en överenskommelse från medverkande verksamheters ledningar, att vårdpersonalen regelbundet avsätter tid för samverkan.

Logotyp för Interreg Europe Sverige-Norge

 

Logotyp för Sykehuset Östfold

 

Logotyp för Västra Götalandsregionen
AntiStressProgrammet illustration med fjäril och två händer i en rosa och lila cirkel

AntiStressProgrammet​

Ett helhetsintegrerat 10-veckorsprogram för patienter i arbetsför ålder, som söker vård vid stress och psykisk ohälsa. ​

Utbildning AntiStressProgrammet

AntiStressProgrammet riktar sig till legitimerad vårdpersonal med kunskaper inom hälsa och psykisk ohälsa och som är intresserade av att utbilda sig inom ett helhetsintegrerat 10-veckorsprogram. Programmet utgår från ett biopsykosocialt förhållningssätt: Stressteori, Interpersonella terapeutiska samtal, Kroppsmedvetenhet, Medveten andning och egenvård som är riktat för patienter i arbetsför ålder vid stress och psykisk ohälsa. ​

Utbildningen sker digifysiskt och utgår från FoUUI primär och nära vård Fyrbodal. Programansvarig är Tina Arvidsdotter PhD med snart 30 års erfarenhet inom området stress och psykisk ohälsa och har genom sin forskning och sitt kliniska arbete systematiskt och metodiskt utvecklat AntiStressProgrammet. ​

Utbildningen sker i en gränsregional samverkan där vårdpersonalen regelbundet avsätter tid för utbildning, delar erfarenheter, upplevelser och för att öka kunskapen inom området stress och psykisk ohälsa.

För mer information om utbildningen; kontakta projektledare Tina Arvidsdotter tina.arvidsdotter@vgregion.se

AntiStress appen på 10 olika språk

AntiStress appen är ett verktyg för att minska stress och öka välbefinnandet och ska ses som ett komplement för vårdpersonal i deras stöd- och behandlingsarbete med sina patienter.

AntiStress appen är till för alla som vill praktisera Medveten andning som egenvård. Appen lanserades 2019, är gratis och nedladdningsbar via Google Play och App Store. Ägare är Västra Götalandsregionen. ​

AntiStress appen innehåller:​

  • Medveten andning​
  • Guidade övningar​
  • Min dagbok​
  • Skattning av stressnivån​