Kontaktuppgifter till politiker

Politikerregistret innehåller uppgifter om alla politiker i Västra Götalandsregionen.

Politikerna väljs för en mandatperiod. I många politiska nämnder och styrelser finns ersättare som går in om en ordinarie ledamot får förhinder.

Listan innehåller nämnder och styrelser där Västra Götalandsregionen har politiska representanter. Via länkarna kan du se vilka politiker som sitter i respektive nämnd/styrelse och även hitta deras kontaktuppgifter. Söker du efter en specifik person kan du använda sökfunktionen: Sök förtroendevalda.

Senast uppdaterad: 2019-04-02 10:25