Alla verksamheter

Förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen.

Länkarna leder till respektive verksamhets webbplats.

Hälsa och vård

Delfinansierade verksamheter

Dessutom delfinansierar Västra Götalandsregionen en mängd verksamheter, till exempel:

 • Vara konserthus
 • Västkuststiftelsen
 • Dalslands kanalbolag
 • Almi företagspartner
 • Innovatum Science Park
 • Design med omtanke
 • Not Quite
 • Science park Borås
 • Science Park Skövde
 • Chalmers Innovation
 • Agroväst
 • Folkteatern Göteborg
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Göteborgs stadsteater
 • Läckö slott
 • Nordiska Akvarellmuseet
 • Röhsska museet
 • Sjöfartsmuseet Göteborg.