Alla verksamheter

Förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen.

Länkarna leder till respektive verksamhets webbplats.

Hälsa och vård

Kultur

Kulturförvaltningen

Folkhögskolor och naturbruksskolor

Service och förvaltning

Övrigt

Bolagsinformation om bolag som VGR äger

Delfinansierade verksamheter

Dessutom delfinansierar Västra Götalandsregionen en mängd verksamheter, till exempel:

 • Vara konserthus
 • Västkuststiftelsen
 • Dalslands kanalbolag
 • Almi företagspartner
 • Innovatum Science Park
 • Design med omtanke
 • Not Quite
 • Science park Borås
 • Science Park Skövde
 • Chalmers Innovation
 • Agroväst
 • Folkteatern Göteborg
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Göteborgs stadsteater
 • Läckö slott
 • Nordiska Akvarellmuseet
 • Röhsska museet
 • Sjöfartsmuseet Göteborg.