Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Myndighetsbrevlådor

Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet. Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Arkivnämnden arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Botaniska trädgården botaniska.tradgarden@vgregion.se

Fastighetsnämnden vastfastigheter@vgregion.se

Folkhögskolestyrelsen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd hsn.goteborg@vgregion.se 

Habilitering & Hälsa habiliteringochhalsa@vgregion.se

Hälsan och Stressmedicin hos.diarium@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hss@vgregion.se

Kollektivtrafiknämnden kollektivtrafik@vgregion.se

Kulturnämnden kultur@vgregion.se

Miljönämnden miljo@vgregion.se

Naturbruksstyrelsen naturbrukskansliet@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.norra@vgregion.se 

NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se

Närhälsan narhalsan@vgregion.se

Patientnämnderna patientnamnden@vgregion.se

Regionhälsan regionhalsan@vgregion.se

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Regionutvecklingsnämnden regionutveckling@vgregion.se 

Revision revision@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

Servicenämnden servicenamnden@vgregion.se

Skaraborgs Sjukhus diariet.skas@vgregion.se

Styrelsen för Kultur i Väst info@kulturivast.se

Styrelsen för Närhälsan narhalsan@vgregion.se

Styrelsen för  regiongemensam hälso- och sjukvård,  narhalsan@vgregion.se

Styrelsen för sjukhusen i väster sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.sodra@vgregion.se

Södra Älvsborgs Sjukhus sas@vgregion.se

Tandvårdsstyrelsen info.folktandvarden@vgregion.se

Västarvet vastarvet@vgregion.se

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  hsn.vastra@vgregion.se 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se

Bolag

Film Väst info@filmivast.se

GöteborgsOperan info@opera.se

Göteborgs Symfoniker info@gso.se

Regionteater Väst info@regionteatervast.se

Sahlgrenska IC AB info@sahlgrenskaic.com

Turistrådet Västsverige info@vastsverige.com

Västtrafik vasttrafik@vasttrafik.se

Övrig myndighetsbrevlådor

Smittskydd smittskydd@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-18 08:55