Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Myndighetsbrevlådor

Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet.

Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Fastighetsnämnden vastfastigheter@vgregion.se

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd hsn.goteborg@vgregion.se 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hss@vgregion.se

Kollektivtrafiknämnden kollektivtrafik@vgregion.se

Kulturnämnden kultur@vgregion.se

Miljönämnden miljo@vgregion.se

Naturbruksstyrelsen naturbrukskansliet@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.norra@vgregion.se 

Hälsan och Stressmedicin FB, halsanochstressmedicin@vgregion.se

Patientnämnderna patientnamnden@vgregion.se

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Regionutvecklingsnämnden regionutveckling@vgregion.se 

Revisorskollegiet revision@vgregion.se

Servicenämnden servicenamnden@vgregion.se

Styrelsen för folkhögskolorna folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård botaniska.tradgarden@vgregion.se

Styrelsen för Habilitering & Hälsa habiliteringochhalsa@vgregion.se

Styrelsen för kulturutveckling kulturutveckling@vgregion.se 

Styrelsen för NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se

Styrelsen för Närhälsan narhalsan@vgregion.se

Styrelsen för Regionhälsan regionhalsan@vgregion.se

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

Styrelsen för sjukhusen i väster sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus skas@vgregion.se

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sas@vgregion.se

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.sodra@vgregion.se

Tandvårdsstyrelsen info.folktandvarden@vgregion.se

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  hsn.vastra@vgregion.se 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se

Bolag

Styrelsen för Film i Väst AB info@filmivast.se

Styrelsen för GöteborgsOperan AB info@opera.se

Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB info@gso.se

Styrelsen för Regionteater Väst AB info@regionteatervast.se

Styrelsen för Turistrådet Västsverige AB info@vastsverige.com

Styrelsen för Västtrafik AB vasttrafik@vasttrafik.se

Övrig myndighetsbrevlådor

Smittskydd smittskydd@vgregion.se

Kontakt med myndighet i Västra Götalandsregionen

Bra att veta innan du kontakar en myndighet i Västra Götalandsregionen

I princip all post och e-post till Västra Götalandsregionen blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det är därför viktigt att du som privatperson inte delar med dig av känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter utan endast uppgifter som är nödvändiga för det specifika ändamålet.


Senast uppdaterad: 2022-06-30 15:38