Myndighetsbrevlådor

Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet. Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Bra att veta innan du kontaktar oss

Nästan all post och e-post till Västra Götalandsregionen blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande. Det är därför viktigt att du som privatperson inte delar med dig av känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter utan endast uppgifter som är nödvändiga för det specifika ändamålet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 

Remisser till VGR

Inbjudan till remiss som önskar svar från Västra Götalandsregionens förtroendevalda eller verksamhet (ej vård- eller patientremisser) skickas till regionstyrelsens brevlåda. Alla inkomna remisser diarieförs och blir därmed allmän och offentlig handling.

regionstyrelsen@vgregion.se

Bolag

Övrig myndighetsbrevlådor

Smittskydd smittskydd@vgregion.se