Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Myndighetsbrevlådor

Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet. Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Fastighetsnämnden vastfastigheter@vgregion.se

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd hsn.goteborg@vgregion.se 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hss@vgregion.se

Kollektivtrafiknämnden kollektivtrafik@vgregion.se

Kulturnämnden kultur@vgregion.se

Miljönämnden miljo@vgregion.se

Naturbruksstyrelsen naturbrukskansliet@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.norra@vgregion.se 

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin hos.diarium@vgregion.se

Patientnämnderna patientnamnden@vgregion.se

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Regionutvecklingsnämnden regionutveckling@vgregion.se 

Revisorskollegiet revision@vgregion.se

Servicenämnden servicenamnden@vgregion.se

Styrelsen för folkhögskolorna folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård botaniska.tradgarden@vgregion.se

Styrelsen för Habilitering & Hälsa habiliteringochhalsa@vgregion.se

Styrelsen för kulturutveckling kulturutveckling@vgregion.se 

Styrelsen för NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se

Styrelsen för Närhälsan narhalsan@vgregion.se

Styrelsen för Regionhälsan regionhalsan@vgregion.se

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

Styrelsen för sjukhusen i väster sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus diariet.skas@vgregion.se

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sas@vgregion.se

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.sodra@vgregion.se

Tandvårdsstyrelsen info.folktandvarden@vgregion.se

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  hsn.vastra@vgregion.se 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se

Bolag

Styrelsen för Film i Väst AB info@filmivast.se

Styrelsen för GöteborgsOperan AB info@opera.se

Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB info@gso.se

Styrelsen för Regionteater Väst AB info@regionteatervast.se

Styrelsen för Turistrådet Västsverige AB info@vastsverige.com

Styrelsen för Västtrafik AB vasttrafik@vasttrafik.se

Övrig myndighetsbrevlådor

Smittskydd smittskydd@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-01-07 12:57