Om projektet Hållbar Hälsa

Hållbar Hälsa​ är ett gränsregionalt samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Sverige och Sykehuset Östfold, Norge. Projektets mål är att erbjuda patienter med stress och psykisk ohälsa digifysiska stöd och behandlingar som främjar en god och hållbar hälsa genom att utbilda legitimerad vårdpersonal i AntiStressProgrammet.

Projektet stärker innovations- och forskningsmiljöer i gränsregionen mellan Sverige-Norge genom medarbetardrivet innovationsarbete för att testa, justera och anpassa metod och arbetssätt med stöd av digital teknik. Syftet är att öka förståelsen för och bemöta samt behandla personer som söker vård vid stress och psykisk ohälsa.

Målgruppen är legitimerad vårdpersonal i deras behandlingsarbete med patienter. Legitimerad vårdpersonal ges klinisk utbildning och praktisk tillämpning av AntiStressProgrammet. Det finns en överenskommelse från medverkande verksamheters ledningar, att vårdpersonalen regelbundet avsätter tid för samverkan.

Målet med projektet är fortsatt att vårdverksamheterna ska kunna erbjuda lättillgängliga och effektiva insatser för personer som söker vård för stress och psykisk ohälsa; En personcentrerad helhetsinriktad vård, där patienten är delaktig i sin behandling. En vård som bidrar till att främja och bibehålla en god och hållbar hälsa för patienter, vårdpersonal och till nytta för samhället i stort.​

Projekt Hållbar Hälsa följs av verksamhetsnära forskning och skapar nytta på flera nivåer; för patienter, vårdpersonal, organisation och samhället i stort för en smartare gränsregion.

Projektet delfinansieras av medel från Interreg Europe under år 2023 - 2026.

Vill du vara med och följa vad som händer i samverkansprojektet? Håll dig gärna uppdaterad på vår hemsida där vi fortlöpande kommer att berätta vad som pågår inom Hållbar Hälsa 2023—2026.